NEWYDDION+


Archebwch nawr ar gyfer Photomarathon cyntaf Maesteg

Bydd Neuadd y Dref Maesteg yn cynnal Ffotomarathon 24 awr cyntaf y dref o 12 hanner dydd ar ddydd Sadwrn 7 Gorffennaf tan 12 canol dydd ddydd Sadwrn 8 Gorffennaf. Bydd yn rhaid i gyfranogwyr o bob oed a gallu gymryd llun i gynrychioli 10 pwnc gwahanol mewn trefn, a byddant yn cael eu rhoi […]

Darllen Rhagor

Roedd angen barn ar gynigion ar gyfer Neuadd y Dref Maesteg

Cynhelir y sesiynau galw heibio yn Uned 10 ym Marchnad Awyr Agored Maesteg ar y dyddiadau canlynol:   Dydd Sadwrn 18 Awst rhwng 1pm a 4pm. Dydd Llun 20 Awst rhwng 9am a 12pm. Dydd Mawrth 21 Awst rhwng 5pm a 8pm.   Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ac aelodau o dimau adfywio, cadwraeth a dylunio’r […]

Darllen Rhagor

Cysylltiadau David Bowie â Maesteg!

Honnodd WalesOnline fod “yn union fel Kylie Minogue, y superstar graig, y gall David Bowie olrhain ei wreiddiau teuluol i Maesteg.” www.walesonline.co.uk/news/local-news/we-love-david-bowie-2380156 Ac mae seren roc mwyaf Prydain wedi ymweld â’r dyffryn hyd yn oed! Caiff hwn ei gyfrif gan un gefnogwr lleol sy’n ddigon ffodus i gwrdd yn yr Hen Dŷ, Llangynwyd. ‘Mae David […]

Darllen Rhagor