Gweithdy Cymraeg i blant / Kids' Welsh Language Workshop

30th Aws
Plant | POB DIGWYDDIADAU

Dewch i gael hwyl haf gyda ni gan ddefnyddio’ch Cymraeg gyda’r teulu! Mewn gweithdy llawn hwyl ar y thema dreigiau a phili-palaod. Cymerwch rhan mewn gweithgareddau gan gynnwys celf a chrefft, adrodd straeon a gemau. Oed 5+ oed. Rhaid bod oedolyn gyda chi.

Neuadd Y Dref Maesteg

Tocynnau: £2.50

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr