Nôl i Newyddion

Archebwch nawr ar gyfer Photomarathon cyntaf Maesteg

Booking now for Maesteg’s first ever Photomarathon Calling all smartphone snappers, budding David Baileys and professional photographers to pitch their pics in a competition with a difference

Bydd Neuadd y Dref Maesteg yn cynnal Ffotomarathon 24 awr cyntaf y dref o 12 hanner dydd ar ddydd Sadwrn 7 Gorffennaf tan 12 canol dydd ddydd Sadwrn 8 Gorffennaf.

Bydd yn rhaid i gyfranogwyr o bob oed a gallu gymryd llun i gynrychioli 10 pwnc gwahanol mewn trefn, a byddant yn cael eu rhoi ar fore cyntaf y digwyddiad.

Ar ddechrau’r her, bydd gan bob ymgeisydd eu ffôn neu eu camera a’u gwirio a’u gwirio.

Ar ddiwedd y Photomarathon, bydd yr holl ddelweddau’n cael eu casglu a’u hargraffu, cyn i banel o feirniaid gyfarfod i benderfynu ar y ffotograff buddugol o bob pwnc.

Dyfernir gwobrau am y dehongliad gorau o’r pynciau ac fe’u rhoddwyd yn garedig gan siopau a busnesau lleol.

Bydd pob un o’r ffotograffau – cannoedd ohonynt – yn cael eu harddangos mewn arddangosfa gyhoeddus am ddim yn Neuadd y Dref Maesteg ddydd Sadwrn 14 Gorffennaf.

Dywedodd Andre Van Wyk, Swyddog Datblygu’r Celfyddydau yn Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, yr elusen sy’n rheoli Neuadd y Dref Maesteg ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

“Mae Ffotomarathon yn ffenomen fyd-eang gyda 74 o gystadlaethau ledled y byd, gan gynnwys Melbourne, Hong Kong, Toronto, yr Ariannin a bellach Maesteg! Mae ein digwyddiad yn agored i unrhyw un sydd â chamera digidol neu ffôn, sydd am gael llawer o hwyl yn cymryd lluniau o’u cymuned leol. Rwy’n edrych ymlaen at weld dychymyg a chreadigrwydd pawb dan sylw a gweld sut maen nhw’n dal hanfod Cwm Llynfi trwy lens. ”

“Mae Maesteg Photomarathon yn rhan o brosiect ymgysylltu cymunedol ‘Ein Neuadd, Ein Stori’ / ‘Ein Neuadd, Ein Stori’, a fydd yn dathlu a rhannu treftadaeth, hanes, straeon ac atgofion Maesteg, fel y dywedir wrth grwpiau a phobl leol, yr ydym ni yn gallu gwisgo i mewn i’r cynlluniau ailddatblygu ar gyfer Neuadd y Dref. Rydym yn ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru, Cronfa Dreftadaeth y Loteri a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr am gefnogi’r prosiect hwn.

Mae Maesteg Photomarathon yn costio dim ond £ 2 i fynd i mewn a bydd yr 80 o ymgeiswyr cyntaf yn derbyn crys-t am ddim pan fyddant yn cyrraedd y bore.

Gellir gwneud archebion ar-lein yn www.maestegtownhall.com/events/3604-photomarathon