Geraint Jarman

19th Gor

Nid oes unrhyw un cyffelyb i Geraint Jarman o ran ei effaith a’i ddylanwad enfawr a pharhaus ar gerddoriaeth Gymraeg dros yr hanner canrif ddiwethaf. Fel cyfansoddwr hynod wreiddiol, bardd, perfformiwr a chynhyrchydd teledu, mae wedi cael effaith bendant ar bob degawd yn hanes diwylliant ieuenctid drwy’r Gymraeg. Yn 2018 rhyddhaodd Jarman ei albwm diweddaraf (ei ail ar bymtheg!), sef Cariad Cwantwm, y mae dylanwad reggae yn amlwg arno. Roedd hyn union ddeugain mlynedd ar ôl iddo greu’r clasur Hen Wlad fy Nhadau yn 1978. Roedd hwn yn ddechrau cyfnod newydd yn sicr ac os oedd gan Cŵl Cymru fan cychwyn, roedd i’w gael o fewn rhigolau’r record hon.

Mwy O Wybodaeth

rhestredig Gradd II

Mae Neuadd y Dref Maesteg yn adeilad rhestredig Gradd II
wedi'i leoli yng nghalon y canol tref hanesyddol hwn

Amdanom ni


Mae Neuadd y Dref Maesteg yn adeilad rhestredig Gradd II hardd sydd wedi’i lleoli yng nghanol y canol tref hanesyddol hon, yng nghanol Cymoedd y De ac o fewn cyrraedd hawdd i Gaerdydd ac Abertawe. Mae cyfleuster theatr a swyddogaethau, mae’n cyflwyno rhaglen o berfformiadau proffesiynol ac amatur yn ogystal â darparu digon o le ymarfer a chyfarfod i lawer o grwpiau a sefydliadau lleol.

Calendr


Digwyddiadau Nesaf


Geraint Jarman
19 Gor Tocynnau

Blodyn & Tatws
27 Gor Tocynnau

The Sea Show: Relaxed Performance

Lunchtime Theatre: Interior Designs

The Crow House: Children's Theatre
15 Aws Tocynnau

AM NEUADD Y DREF MAESTEG


Mae Neuadd y Dref Maesteg yn adeilad rhestredig Gradd II wedi’i leoli yng nghalon y canol tref hanesyddol hwn, yng nghalon Cymoedd De Cymru ac o fewn cyrraedd hawdd o Gaerdydd ac Abertawe. Yn gyfleuster ar gyfer theatr a gweithgareddau, mae’n cyflwyno rhaglen o berfformiadau proffesiynol ac amatur yn ogystal â darparu gofod rhagymarfer a chyfarfod mawr ei angen ar gyfer grwpiau a sefydliadau lleol.

Mae’r brif neuadd yn ofod cwbl hyblyg â chapasiti seddau o hyd at 500, llawr dawnsio pren crog a system sain o ansawdd cyngerdd. Yn ogystal â pherfformiadau a digwyddiadau, mae’n lleoliad poblogaidd ar gyfer priodasau a gweithgareddau â bar â thrwydded lawn.

 


TWITTER


DILYNWCH NI AR TWITTER

NEWYDDION +Archebwch nawr ar gyfer Photomarathon cyntaf Maesteg

Bydd Neuadd y Dref Maesteg yn cynnal Ffotomarathon 24 awr cyntaf y dref o 12 hanner dydd ar ddydd Sadwrn 7 Gorffennaf tan 12 canol dydd ddydd Sadwrn 8 Gorffennaf. Bydd yn rhaid i gyfranogwyr o bob oed a gallu gymryd llun i gynrychioli 10 pwnc gwahanol mewn trefn, a byddant yn cael eu rhoi […]

Darllen Rhagor

Roedd angen barn ar gynigion ar gyfer Neuadd y Dref Maesteg

Cynhelir y sesiynau galw heibio yn Uned 10 ym Marchnad Awyr Agored Maesteg ar y dyddiadau canlynol:   Dydd Sadwrn 18 Awst rhwng 1pm a 4pm. Dydd Llun 20 Awst rhwng 9am a 12pm. Dydd Mawrth 21 Awst rhwng 5pm a 8pm.   Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ac aelodau o dimau adfywio, cadwraeth a dylunio’r […]

Darllen Rhagor

Cysylltiadau David Bowie â Maesteg!

Honnodd WalesOnline fod “yn union fel Kylie Minogue, y superstar graig, y gall David Bowie olrhain ei wreiddiau teuluol i Maesteg.” www.walesonline.co.uk/news/local-news/we-love-david-bowie-2380156 Ac mae seren roc mwyaf Prydain wedi ymweld â’r dyffryn hyd yn oed! Caiff hwn ei gyfrif gan un gefnogwr lleol sy’n ddigon ffodus i gwrdd yn yr Hen Dŷ, Llangynwyd. ‘Mae David […]

Darllen Rhagor